Wyślij wiadomość

Jeśli masz jakieś pytania wypełnij poniższy formularz kontaktowy, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to będzie możliwe.

UWAGA - obsługujemy tylko klientów biznesowych (B2B).

Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana!
Coś poszło nie tak podczas przesyłania wiadomości. Spróbuj jeszcze raz.
Serwis i zdalne wsparcie techniczne

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

Zapewniamy najwyższej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla wszystkich urządzeń zakupionych w naszej firmie.*

Nasz serwis opiera się na fachowości i doświadczeniu oraz dużej mobilności naszych serwisantów, działających z różnych miast Polski. Staramy się, by czas reakcji / przystąpienia do naprawy mieścił się w przedziale 24-72 godzin** od otrzymania zgłoszenia o awarii. Dążymy również do tego, by większość napraw była wykonywana już podczas pierwszej wizyty serwisowej – każdy z serwisantów posiada duży zapas części zamiennych, który jest regularnie uzupełniany z prowadzonego przez nas centralnego magazynu części zamiennych.Nasi serwisanci posiadają doświadczenie oraz głęboką wiedzę – nie tylko na temat serwisowanych urządzeń, ale również prowadzonych w nich procesów. Uczestniczą oni regularnie w szkoleniach wewnętrznych oraz prowadzonych przez producentów serwisowanych urządzeń.

Wiele urządzeń laboratoryjnych – jak autoklawy parowe, zmywarki, komory laminarne – wymaga wykonywania okresowych przeglądów technicznych.*** Regularne serwisowanie służy nie tylko utrzymywaniu urządzeń w dobrym stanie technicznym, zmniejszaniu ryzyka awarii oraz przedłużeniu żywotności aparatury. Ważnym aspektem jest kontrola i konserwacja systemów zabezpieczeń, co służy zwiększeniu bezpieczeństwa pracy i jest wymagane przez stosowne dyrektywy, normy i przepisy.

* W przypadku urządzeń zakupionych poza naszą firmą, każde zapytanie rozpatrujemy indywidualnie.
** Z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
*** Wynika to z wymagań producentów urządzeń zawartych w instrukcjach obsługi i konserwacji oraz z obowiązujących przepisów i norm (jak np. dyrektywa maszynowa, dyrektywa ciśnieniowa).

Jeśli potrzebujesz przeprowadzić serwis swojego urządzenia napisz do nas na serwis@deville.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy
Serwis

Zdalne wsparcie techniczne

Płatna usługa zdalnego wsparcia technicznego będzie funkcjonowała w następujący sposób:

  • Po otrzymaniu przez nas informacji o awarii urządzenia dostarczonego i serwisowanego przez De Ville Biotechnology (telefonicznie, mailowo, listownie, faxem) rozważymy możliwość wykonania naprawy bez bezpośredniej wizyty naszego serwisanta. Prześlemy mailem ofertę na potrzebne do naprawy części oraz kalkulację kosztu zdalnego wsparcia technicznego.
  • Jeżeli klient zaakceptuje naszą propozycję i dysponuje personelem, który może fizycznie wykonać czynności pod nadzorem naszego serwisu*, należy przesłać na nasz adres serwis@deville.com.pl zlecenie przeprowadzenia naprawy w zaproponowany sposób.
  • Jest bezwzględnie wymagane, by personel użytkownika wykonujący naprawę stosował się do wszystkich wskazówek i poleceń przekazywanych przez serwisanta zdalnie nadzorującego naprawę. W przeciwnym wypadku nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za niepowodzenie naprawy i ewentualne dodatkowe szkody powstałe w wyniku braku pełnej współpracy z naszym serwisem.
  • Koszt usługi Zdalne wsparcie techniczne, będzie każdorazowo kalkulowany indywidualnie. Minimalna opłata za konsultację (przekazanie prostych wskazówek dotyczących wykonania operacji na sterowniku urządzenia w celu skasowania błędu) wynosi 100,- zł netto + VAT 23%.

* Uwaga! Wskazane jest, by osoba wykonująca naprawę dysponowała do łączności z naszym serwisantem, nadzorującym naprawę: smartfonem, laptopem lub komputerem wyposażonym w kamerę internetową i zainstalowaną jedną z aplikacji umożliwiających połączenia video.

Jeśli potrzebujesz zdalnego wsparcia technicznego napisz do nas na serwis@deville.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy
Zdalne wsparcie techniczne

Masz pytania?

Napisz do nas na info@deville.com.pl lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Formularz kontaktowy